ขอเชิญร่วมสมัครการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว ขอเชิญ ร่วมสมัครการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ระดับภาค โดยสมัครภายในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ชั้น ๒ อ.เมืองสระแก้ว จ.สระะแก้ว โทร ๐๓๗-๔๒๕ ๐๒๙ – ๓๐

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์

ติดต่อ สพป.สก.1