วธ.สระแก้ว ขอเชิญร่วมประกวดบรรยายธรรม

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว ขอเชิญนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น ป.๑ – ม.๖ ร่วมสมัครการประกวดบรรยายธรรม ระดับภาค ประจำปี ๒๕๕๙ ชิงทุนการศึกษา โดยแข่งขันตั้งแต่วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ เป็นต้นไป และรับสมัครภายในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ชั้น ๒ อ.เมืองสระแก้ว จ.สระะแก้ว

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์

ติดต่อ สพป.สก.1