รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ม.ราชภัฏรำไพพรรณี

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคการศึกษา ที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยรับสมัครภายในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ โทร ๐๓๙ – ๓๑๙ ๑๑๑ ต่อ ๑๑๓๘

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์

 

ติดต่อ สพป.สก.1