สพฐ.ขอเชิญร่วมการอบรมหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง

สพฐ.ขอเชิญร่วมการอบรมหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สพฐ.) รุ่น ๓ ระหว่างวันที่ ๑๗ มีนาคม – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย กรุงเทพมหานคร สมัครภายในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ สอบถามโทร ๐๒-๒๘๘๕๘๘๘

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์

ติดต่อ สพป.สก.1