ขอเชิญร่วมประกวดสิ่งสร้างสรรค์

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ขอเชิญร่วมประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ชิงทุนการศึกษาพร้อมใบประกาศเกียรติคุณ ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ http://sakaeo.mnre.go.th หรือโทร ๐๓๗-๔๒๕๐๓๘ ภายในวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์

ติดต่อ สพป.สก.1