ครู (D.A.R.E.)

เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.วังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว ซึ่งเป็นผู้ผ่านการอบรม

หลักสูตร ครู แดร์ (D.A.R.E.)   ได้มาเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ กับเด็กนักเรียน

รงเรียนบ้านหนองผักหนาม ซึ่งมี นายวิรัตน์ เกาะโพธิ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา

และคณาจารย์ ให้การต้อนรับและร่วมมือเป็นอย่างดี  โดยตำรวจให้ความรู้เกี่ยวกับ

เรื่องยาเสพติด พิษภัย การป้องกันและอื่นๆ

          สำหรับโครงการครูแดร์ เป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดี ระหว่าง ตำรวจ 

โรงเรียน  ชุมชน ในพื้นที่ โครงการนี้จะดำเนินต่อไปในอีกหลายโรงเรียน

ซึ่งเป้าหมายคือ ต้องการให้เด็ก เยาวชน ในสถานศึกษา ช่วยกันต่อต้าน 

ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด  และที่สำคัญคือ  “ความร่วมมือ”

Latest posts by โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม (see all)
ติดต่อเรา