การประเมินข้าราชการครูผู้ขอเลื่อนเป้นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

ให้ข้าราชการครูที่มีรายชื่อดังนี้ มาติดต่อรับผลงานทางวิชาการที่ได้จัดส่งเพื่อขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนเป้นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  โดยให้มาติดต่อขอรับที่กลุ่มบริหารงานบุคคลภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559  หากล่วงเลยเวลาดังกล่าวแล้วจะถือว่าไม่ประสงค์ขอรับผลงานทางวิชาการคืน ทาง สพป.สระแก้ว เขต 1 จะได้ดำเนินการทำลายต่อไป

*หายเหตุ  ฝากผู้อื่นมารับแทนได้IMG_0001

ติดต่อเรา