รับคณะศึกษษดูงาน

 

1 ก.พ 59 นายชูเกียรติ ไชยพิณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมหาเจริญให้การต้อนรับโรงเรียนบ้านหนองเรือและ โรงเรียนบ้านซับใหญ่จาก อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว.ซึ่งมาศึกษาดูงานในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง

ฐาปกรณ์ ใจสะอาด รายงาน/ถ่ายภาพ
วินัย คำภาชาติ ควบคุมการผลิต
ชูเกียรติ ไชยพิณ อำนวยการผลิต

20160201_09254820160201_09341820160201_09281220160201_09264020160201_09295120160201_09262820160201_09272220160201_09273120160201_09274020160201_092803

ติดต่อ สพป.สก.1