การจัดสอบโดยใช้ของสอบกลาง

สพป.สระแก้ว เขต 1 จะดำเนินการจัดสอบโดยใช้ข้อสอบกลางในวันที่ 9 มีนาคม 2559 จึงให้ทุกโรงเรียนในสังกัดกรอกข้อมูลนักเรียน ชั้น ป.2 , ป.4 , ป.5 และ ม.1 , ม.2 โดยให้กรอกข้อมูลใน ลิงก์นี้ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bKc8GLeEp5Mg8ZqEr3SVJyVHN2IlJFohcgZDq2tUnNQ/edit#gid=1748479384 ภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการจัดทำแบบทดสอบต่อไป      “0933276797”

ติดต่อเรา