กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพระเพลิง

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพระเพลิง ระหว่างวันที่ 28-30 มกราคม 2559 ณ.ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านหนองปักหลัก โดยได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่าย คณะวิทยากร บุคลากรและคณะกรรมการสถานศึกษาจากทุกโรงเรียน ให้ความร่วมมือทำให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

IMG_3112

IMG_3117
IMG_3150

IMG_3159

IMG_3160

IMG_3236

IMG_3252

IMG_3259

IMG_3244

IMG_3260

IMG_3268

IMG_3283

IMG_3299

IMG_3304

IMG_3308

IMG_3325

IMG_3359

IMG_3411

IMG_3476

IMG_3610

IMG_3643

IMG_3658

IMG_3827

IMG_3848

ติดต่อเรา