ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพ คุณพ่อพัฒน์ เวทย์มนต์ บิดา ผอ.คุณาพัฒน์ เวทย์มนต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชุมทอง

กำหนดสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพ และการฌาปนกิจศพ คุณพ่อพัฒน์ เวทย์มนต์ บิดาของ ผอ.คุณาพัฒน์ เวทย์มนต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชุมทองสวดพระอภิธรรมศพระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2559  เวลา  20.00 น. ณ   วัดใหม่กรงทอง อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรีกำหนดการฌาปนกิจศพ  วันพฤหัสบดีที่ 4  กุมภาพันธ์ 2559   เวลา 15.00 น.  ณ ณ   วัดใหม่กรงทอง อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี