“เหรียญทอง”ระดับชาติ

โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง)

ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นตัวแทนการแข่งขันการแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 ระดับภาค(จังหวัดอ่างทอง)
และได้เข้าร่วมประกวดการแข่งขันงานศิลปหัถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ผลการแข่งขันการงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง

000

IMG_2258

IMG_2256

IMG_2253

IMG_2250

IMG_2251

IMG_2254

IMG_2252

IMG_2255

IMG_2257

IMG_2259

ติดต่อ สพป.สก.1