ร่วมชมการเสวนา “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กับการสอบ O-NET”

เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙
โรงเรียนบ้านเทศมงคลภายใต้การนำของ
นางขวัญวา  พิชญชานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเทศมงคล
ได้นำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านเทศมงคล
ร่วมศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม การเสวนาชี้แจงเกี่ยวกับผลการจัดกิจกรรม
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กับการทดสอบ O-NET
1 2 5 4 3

ติดต่อเรา