ขอเชิญชมนิทรรศการผลงานวิจัยและผลงานประดิษฐ์และคิดค้นนานาชาติ

จังหวัดสระแก้ว โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญชมนิทรรศการผลงานวิจัยและผลงานประดิษฐ์และคิดค้นนานาชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๒ – ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ศูนย์นิทรรศการศูนย์การประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้จัดแสดงผลงานประดิษฐ์คิดค้น ตลอดจนนวัตกรรมต่างๆ ระดับนานาชาติ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายไดๆทั้งสิ้น

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1