โครงการรณรงค์ตรวจวัดสายตาให้กับเด็ก

แจ้งโรงเรียนที่จะนำนักเรียนมาตรวจวัดสายตา กับทีมจักษุแพทย์ ของสโมสรไลออน์สากล

ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559

ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ตรวจวัดสายตาให้กับเด็ก เดิม เป็นหอประชุมบุนนาค (รวมใจภักดิ์)

เปลี่ยนเป็น ห้องประชุมบรรณสาร ชั้น 3 สพป.สระแก้ว เขต 1

สำหรับรายชื่อโรงเรียนที่จะนำนักเรียนมาตรวจสายตา แจ้งแล้ว ตามหนังสือ ที่ ศธ 04153/ว115 ลงวันที่่ 12 มกราคม 2559