เชิญประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559

สพป.สระแก้ว เขต 1 เชิญผู้อำนวยการสถานศึกษาเข้าร่วมประชุม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ในวันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559

เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ หอประชุมบุนนาค (รวมใจภักดิื) ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

ติดต่อ สพป.สก.1