ขนมไทย ( ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ )

โรงเรียนบ้านลุงพลู

คุณครูพาเด็กๆ ทำกิจกรรมช่วงบ่าย 

ขนมไทยๆ ที่เด็กๆ ควรรู้ ?  

เด็กมีความสุขที่ได้ลองคิด ลองทำค่ะ

*************

 2

3

4

5

6

😆 😆  😆

ติดต่อ สพป.สก.1