ประมวลภาพพิธีพระราชทานเพลิงศพ คุณแม่สมพร บุญน้อม

ประมวลภาพพิธีพระราชทานเพลิงศพ คุณแม่สมพร บุญน้อม
วันที่ 27 มกราคม 2559 ดร.ไสว สารีบท ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานในงานพระราชทานเพลิงศพ คุณแม่สมพร บุญน้อม  ณ วัดหนองไม้ซุง อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา

 

ติดต่อเรา