อบรมให้ความรู้ด้านภาษา เพื่อรองรับการเข้าสู่อาเซี่ยน ประจำปี 2557

 นายสวนิต  สุริยกุล ณ อยุธยา 

นายอำเภอเขาฉกรรจ์

เป็นประธานพิธีเปิด  กิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านภาษาอาเซี่ยน 

เพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่อาเซี่ยน  ประจำปี  2557  โดยโรงเรียนบ้านคลองสิบสาม ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ  

  จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านภาษาอาเซี่ยน  สำหรับผู้นำในท้องถิ่น ชาวบ้านและนักเรียนในตำบลเขาสามสิบ

DSC07643 DSC07648 DSC07657 DSC07658 DSC07660

ติดต่อ สพป.สก.1