สถาปนา..ยุวกาชาด

20160128_084128 20160128_084238 20160128_084410 20160128_084428 20160128_084447 20160128_084455 20160128_084459 20160128_084829 20160128_085154 20160128_085208 20160128_085226 20160128_085240 20160128_085527 20160128_085527 20160128_090019 20160128_090151 20160128_090344 20160128_090427 20160128_091109 20160128_091116 20160128_091156 20160128_091159 20160128_091206 20160128_091236 20160128_091357

27 มกราคม 2559 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2559 โดยนายชูเกียรติ ไชยพิณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมหาเจริญ เป็นประธานในพิธีและได้ตรวจเยี่ยมกองยุวกาชาดของโรงเรียนและยุวกาชาดได้ บำเพ็ญประโยชน์บริเวณภายในและภายนอกโรงเรียน
ฐาปกรณ์ ใจสะอาด ถ่ายภาพ/รายงาน
วินัย คำภาชาติ ควบคุมการผลิต
ชูเกียรติ ไชยพิณ อำนวยการผลิต

 

ติดต่อ สพป.สก.1