ประชุมชี้แจง กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” กับการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558

 😆 ผู้บริหาร คณะครู คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 🙂 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม

ร่วมประชุมเสวนาชี้แจง กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” กับการทดสอบ O-NET

ปีการศึกษา 2558

วันที่ 28 มกราคม 2559

ณ  ห้องประชุมโรงเรียนบ้านคลองสิบสาม

DSC_0619

130743 57639 130741

งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน

 😛 www.klong13.com 🙂 

ติดต่อ สพป.สก.1