ปรับพื้นสนามฟุตบอลให้เขียวขจี

นายบุญส่ง  แสงเทพ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลุงพลู

มีนโยบาย  ปรับปรุงพื้นสนามฟุตบอลให้  สวย  เขียวขจี

โดยปรับระดับพื้นสนามให้สม่ำเสมอ

และวางระบบทางเดินน้ำเพื่อติดตั้งสปริงเกอร์ รอบสนาม  

ได้รับการสนับสนุน  ทราย  10 คันรถ  

จาก  นายเสถียร  เกตุเล็ก  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังจั่น

เมื่อ  วันอังคาร  ที่ 26  มกราคม  2559

*************

2

3

5

:mrgreen: :mrgreen:   :mrgreen:

ติดต่อเรา