ทัศนศึกษาอนุบาล

20160127_090228   20160127_09031420160127_080942 20160127_090324 20160127_091222 20160127_091302 20160127_091344 20160127_091910 20160127_092004 20160127_092045 20160127_092209 20160127_092527 20160127_093222 20160127_093312 20160127_093406 20160127_093529 20160127_093608 20160127_093647 20160127_093655 20160127_095210 20160127_095352

27 มกราคม 2559 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ โดยระดับสายชั้นอนุบาลพร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน เดินทางไปทัศนศึกษา ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดสระแก้ว ในการนี้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้และได้รับประสบการณ์รวมถึงความสนุกสนานในทัศนศึกษาครั้งนี้และนักเรียนยังกลับมาใช้ได้ในชีวิตประจำวันต่อไป

ฐาปกรณ์ ใจสะอาด ถ่ายภาพ/รายงาน

ว่าที่ร้อยโทวินัย คำภาชาติ ควบคุมการผลิต

ชูเกียรติ ไชยพิณ อำนวยการผลิต

 

ติดต่อ สพป.สก.1