การชี้แจงกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” กับการทดสอบ O-net ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ศน.ปราณี คงพิกุล)

27.01.59.1Scan0001 27.01.59.1Scan0002

ติดต่อเรา