อบรมคัดกรองเด็กพิเศษ

นายเรือง จันทพันธ์ รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานการอบรมการพัฒนาครูด้านการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ซึ่งโครงการนี้ดำเนินการระหว่างวันที่ ๖ – ๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ โดยมีข้าราชการครูในสังกัด สพป.สระแก้ว เขต ๑ และศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว เข้ารับการอบรม

IMG_7852

 

IMG_7846 IMG_7847 IMG_7848 IMG_7849 IMG_7850 IMG_7851 IMG_7855 IMG_7859 IMG_7860 IMG_7864 IMG_7865 IMG_7868

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช นิสังกาศ กำกับ

วุฒิศักดิ์ พรหมคช ตรวจสอบ

พีระพงษ์ ไชยทองศรี ควบคุม

ศักดิ์ชัย บรรณสาร อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา