ขอเชิญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพและพระราชทานเพลิงศพ

ขอแสดงความเสียใจแก่ คุณครูระเบียบ   กำปั่นทอง ครูโรงเรียนบ้านศาลาลำดวน  ที่สูญเสียคุณพ่อจำเนียร   ระงับทุกข์

และขอเชิญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านร่วมสวดพระอภิธรรมศพ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มกราคม – ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙

ณ วัดหนองเตย  ตำบลพรหมณี  อำเภอเมืองนครนายก  จังหวัดนครนายก  เวลา ๒๐.๐๐ น.

และพิธีพระราชทานเพลิงศพ ในวันอังคารที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ เมรุณวัดหนองเตย  ตำบลพรหมณี  อำเภอเมืองนครนายก  จังหวัดนครนายก

ในการนี้จึงขอเรียนเชิญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านร่วมฟังการสวดพระอภิธรรมศพและพระราชทานเพลิงศพ

ตามวันและเวลาดังกล่าว

ติดต่อเรา