กำหนดสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพ และการพระราชทานเพลิงศพ คุณพ่อจำเนียร ระงับทุกข์

กำหนดสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพ และการพระราชทานเพลิงศพ คุณพ่อจำเนียร   ระงับทุกข์

บิดาของคุณครูระเบียบ   กำปั่นทอง   โรงเรียนบ้านศาลาลำดวน

สวดพระอภิธรรมศพ  ระหว่างวันที่ 22 – 25  มกราคม 2559  เวลา  20.00 น.  ณ  วัดหนองเตย  ต.พรหมณี  อ.เมืองนครนายก  จ.นครนายก

กำหนดพระราชทานเพลิงศพ  วันที่ 26  มกราคม 2559   เวลา 16.00 น.  ณ  วัดหนองเตย  ต.พรหมณี  อ.เมืองนครนายก  จ.นครนายก

ติดต่อ สพป.สก.1