พิธีเปิดอาคารเรียนใหม่ สปช. ๑๐๕/๒๙

พิธีเปิดอาคารเรียนใหม่ สปช. ๑๐๕/๒๙ วันศุกร์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส สระแก้ว เขต๑

2177911558196623058612_02178012178002177972177962177952177942177932177929952183 465_0 620 630 803_0   1377_0 1399_0     2399 3112_0 3967_0 4376_0 4989     8385  9150

5253197995032546512400794_178364155856068_6722626722295303348_n  12565426_178363965856087_7394567886686326971_n 12583692_968519853234630_343961680_n

ติดต่อ สพป.สก.1