ปรับปรุง ซ่อมแซม ใหม่เอี่ยม

22 มกราคม 2559 โรงเรียนบ้านมหาเจริญดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำและห้องสุขภัณฑ์ให้กับนักเรียนได้ใช้ในทุกระดับชั้น เพื่อถูกสุขลักษณะและอนามัยที่ดีของผู้ใช้ต่อไป

ฐาปกรณ์ ใจสะอาด ถ่ายภาพ/รายงาน

ว่าที่ร.ท.วินัย คำภาชาติ ควบคุมการผลิต

ชูเกียรติ ไชยพิณ อำนวยการผลิต

20160122_08551720160122_08572420160122_08563520160122_08562320160122_08552820160122_085642

 

ติดต่อ สพป.สก.1