มอบปัจจัยพื้นฐาน..นักเรียนยากจน

20160122_083553 20160122_083600 20160122_083606 20160122_083612 20160122_083806 20160122_083813 20160122_084645 20160122_085124 20160122_085211 20160122_085203

22 มกราคม 2559 นายชูเกียรติ ไชยพิณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมหาเจริญ และงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านมหาเจริญ มอบทุนปัจจัยพื้นฐานให้กับนักเรียนยากจนทุกระดับชั้นเพื่อเป็นทุนการศึกษาต่อไป

ฐาปกรณ์ ใจสะอาด ถ่ายภาพ/รายงาน

ร้อยโทวินัย คำภาชาติ ควบคุมการผลิต

ชูเกียรติ ไชยพิณ อำนวยการผลิต

 

 

ติดต่อเรา