พ่นยาไล่ยุงลาย

นายวิญญู ขยันงาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไทรทอง
และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นทีพ่นยุงลาย
วันที่ 21 มกราคม 2559
20160121_145751 20160121_145824 20160121_150646 20160121_153222

ติดต่อเรา