โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสู่อาเซียน โดยศูนย์ PEER Center อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว

ท่าน ศน.สุจินต์ ศรีสรวล ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเป็นประธานเปิดงาน โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสู่อาเซียน โดยศูนย์ PEER Center อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว  วันที่ 21-22 มกราคม 2559  ณ โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179

09

01

 

07

 

03

 

 

 

04

 

06

 

 

 

05

 

08

ติดต่อ สพป.สก.1