ขอเชิญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านร่วมรดน้ำศพ

ขอแสดงความเสียใจแก่ ท่าน ผอ.วัชรพล  บุญน้อม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหน้าสถานี  ที่สูญเสียคุณแม่สมพร   บุญน้อม โดยขอเชิญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านร่วมรดน้ำศพคุณแม่สมพร   บุญน้อม วันที่ ๒๑  มกราคม  ๒๕๕๙  เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ บ้านหนองไม้ซุง ตำบลหนองไม้ซุง อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และกำหนดสวดพระอภิธรรมศพ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มกราคม – ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙ ณ บ้านหนองไม้ซุง เวลา ๒๐.๐๐ น. และพิธีพระราชทานเพลิงศพคุณแม่สมพร   บุญน้อม วันพุธที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ เมรุวัดหนองไม้ซุง ตำบลหนองไม้ซุง อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการนี้จึงขอเรียนเชิญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านร่วมรดน้ำศพฟังการสวดพระอภิธรรมศพและพระราชทานเพลิงศพ ตามวันและเวลาดังกล่าว

แผนที่การเดินทาง

ติดต่อ สพป.สก.1