Pre O-NET

โรงเรียนเขาสิงโต จัดสอบ Pre O-NET  ปีการศึกษา 2558

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559

∼∼∼∼∼♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦∼∼∼∼∼

DSCF6847_mo1

DSCF6851_mo1

DSCF6861_mo1

DSCF6855_mo1

***ยังมีภาพในกิจกรรมนี้และกิจกรรมอื่น ๆ อีกนะคะ ^_^ ติดตามได้ที่…

241366_orig[1]

ติดต่อเรา