แจ้งการพิมพ์เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 (ระดับเขตพื้นที่)

แจ้งการพิมพ์เกียรติบัตรงานศิลปหัถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 ระดับเขตพื้นที่  กรรมการตัดสิน นักเรียนและครูผู้ฝึกสอน ให้ทำการพิมพ์เกียรติบัตรจากระบบ ก่อนที่ระบบจะทำการปิด มิฉะนั้นจะทำการพิมพ์เกียรติบัตรจากในระบบไม่ได้

และให้โรงเรียนทีเข้าแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 ทีทำการพิม์เกียรติบัตรนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนไม่ได้จากในระบบ มาติดต่อขอรับเกียรติบัตรได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ติดต่อ สพป.สก.1