ประมวลภาพหลังการจัดภูมิทัศน์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ โดยนายไสว  สารีบท ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ ได้นำทีมผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการในสังกัด และนักการภารโรง จัดปรับปรุงภูมิทัศน์ รอบอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ เพื่อให้มีความสวยงาม ต้อนรับผู้มาติดต่อราชการ และเพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

IMG_3163 IMG_3166 IMG_3167 IMG_3170 IMG_3171 IMG_3172 IMG_3173 IMG_3174 IMG_3175 IMG_3176 IMG_3177 IMG_3178 IMG_3179 IMG_3180 IMG_3181 IMG_3182 IMG_3183 IMG_3184 IMG_3185 IMG_3186 IMG_3187 IMG_3188 IMG_3189 IMG_3190 IMG_3191 IMG_3192 IMG_3193 IMG_3195 IMG_3196 IMG_3197 IMG_3198 IMG_3200 IMG_3203 IMG_3204 IMG_3205 IMG_3206 IMG_3207 IMG_3208 IMG_3209 IMG_3210 IMG_3211 IMG_3212

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์   ถ่ายภาพ/รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1