ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง

สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จัดทำโครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง โดยโครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม ถึงวันที่ 1 เมษายน 2559 และโครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ ระหว่างวันที่ 3-10 พฤษภาคม 2559 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนวัดนาเหล่าบก อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา รายละเอียดดังแนบ

IMG32

ติดต่อเรา