แบบกรอกคะแนนผลการสอบ Pre-O-NET ปีการศึกษา 2558

ให้โรงเรียนกรอกคะแนนผลการสอบ Pre-O-NET ปีการศึกษา 2558  ใน   http://1drv.ms/1lcgLGp  ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 22  มกราคม  2559  นี้  หากมีข้อสงสัยหรือมีปัญหาในการบันทึกข้อมูล ติดต่อสอบถามได้ที่ 0933276797

ติดต่อ สพป.สก.1