ขอเชิญร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี ขอเชิญร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น Stanley Science Project Contest ชิงทุนการศึกษากว่า ๕๐,๐๐๐ บาท โดยสมัครได้ที่ http://goo.gl.v9SYnS และรายละเอียดที่ www.kanarat.ac.th สอบถามโทร ๐๒-๕๘๑ ๖๕๕๙ ต่อ ๑๒๖

ติดต่อ สพป.สก.1