การกรอกคะแนนผลการสอบ Pre O-NET (ศน.วรรณา)

แจ้งโรงเรียนในสังกัดทราบ

ให้โรงเรียนดำเนินการกรอกคะแนนการสอบ Pre O-NET ปีการศึกษา 2558 ใน I-Cloud สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 กลุ่มนิเทศการศึกษา ได้ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคา 2559 (ขออภัยในความล่าช้านะคะ)

ติดต่อเรา