กำหนดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558

แจ้งโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์/อนุบาลคลองหาด/บ้านโคกน้อย/บ้านมหาเจริญ/บ้านทุ่งหินโคน/ชุมชนบ้านตาหลังใน/บ้านด่าน(ราษฎรบำรุง)/บ้านพระเพลิง/อนุบาลวัดสระแก้ว/บ้านทุ่งพลวง นำนักเรียนไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ศึกษารายละเอียดที่ www.sillapa.net ดังนี้

กำหนดการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ
วันที่  11-18 ม.ค.59 กำหนดแก้ไข/เปลี่ยนตัว ผู้เข้าแข่งขัน/ครูผู้สอน
วันที่  19-22 ม.ค.59  คณะกรรมการการแข่งขันพิจารณาอนุญาตเปลี่ยนตัว
วันที่  23-24 ม.ค.59  ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าแข่งขันและครูผู้สอน
วันที่  25 ม.ค.59  พิมพ์บัตรประจำตัว ผู้เข้าแข่งขัน/ครูผู้สอน
วันที่   29-31 ม.ค.59  เข้าแข่งขัน ให้นำบัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน บัตรประชาชน และเอกสารการเปลี่ยนตัว(ถ้าเปลี่ยนตัว)
ติดต่อเรา