แนะแนวศึกษาต่อ…

IMG_7274 IMG_7268 IMG_7270 IMG_7280 IMG_7291 IMG_7282

14 มกราคม 2559 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ จัดกิจกรรมแนะแนวให้กับนักเรียนชั้น ม.3 เพื่อเป็นทางเลือกให้กับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ในการนี้มีสถาบันการศึกษาเข้าร่วมแนะแนวอาทิเช่น

วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรปราจีนบุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพาณิชยาการปราจีนบุรี
ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนักเรียนได้ให้ความสนใจมากมาย

ฐาปกรณ์ ใจสะอาด ถ่ายภาพ/รายงาน

ว่าที่ร.ท.วินัย คำภาชาติ ควบคุมการผลิต

ชูเกียรติ ไชยพิณ อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1