ปาเจรา วันทา คุณครู มหาเจริญ

 

 

16 มกราคม 2559 นายชูเกียรติ ไชยพิณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมหาเจริญ ว่าที่ร้อยโทวินัย คำภาชาติ รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านมหาเจริญ เข้าร่วมกิจกรรมวันครูแห่งชาติ ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179 อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว ในการนี้มีพิธียกย่องเชิดชูเกียรติพระคุณครู และได้มีครูรับมอบรางวัลหนึ่งแสนครูดี คือ คุณครูเนาวรัตน์ ผาอ่อน และคุณครูปรารถนา มุขโต

ฐาปกรณ์ ใจสะอาด ภ่ายภาพ/รายงาน

ว่าที่ร้อยโทวินัย คำภาชาติ ควบคุมการผลิต

ชูเกียรติ ไชยพิณ อำนวยการผลิต

 

 

IMG_7313IMG_7317IMG_7336IMG_7333IMG_7334IMG_7314IMG_7315IMG_7330IMG_7335IMG_7299IMG_7339IMG_7345

IMG_7350

ติดต่อ สพป.สก.1