ขอเชิญร่วโครงการฝึกอาชีพฯ

ปวัฒนาพานิชย์ (ไบโอเฮิร์บ เนเจอรัล โปรดักส์) ขอเชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการฝึกอาชีพผลิตน้ำยาจุลชีวะเอนกประสงค์ และอบรมคุณธรรมสัญจรในสถานศึกษา โดยรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โรงเรียนที่สนใจ สามารถสอบถามได้ที่ ๐๙๘ – ๔๐๖๒๘๐๕

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ

ติดต่อ สพป.สก.1