กล่าวคำปฏิญาณตนและคำสัตย์ต่อผู้ปกครอง เนื่องใน “วันครู” ๒๕๕๙

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙
โรงเรียนบ้านเทศมงคล
โดยการนำของ นางขวัญวรา พิชญชานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเทศมงคล
ได้จัดกิจกรรมออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง
เพื่อกล่าวคำปฏิญาณตนและคำสัตย์ต่อผู้ปกครอง เนื่องใน “วันครู” ๒๕๕๙
DSCF0325 DSCF0326 DSCF0327 DSCF0328

ช่วงกลางวันออกเยี่ยมบ้านนักเรียนพร้อมมอบสิ่งของเป็นกำลังใจ
DSCF0130DSCF0133DSCF0128

เตรียมสถานที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียน
DSCF0151DSCF0150DSCF0152DSCF0153DSCF0154

การ์ดจากเด็กนักเรียนที่ทำจากใจ
DSCF0155DSCF0156DSCF0157DSCF0158DSCF0159DSCF0160DSCF0161DSCF0162DSCF0163DSCF0164DSCF0165DSCF0166DSCF0168DSCF0169DSCF0172DSCF0173DSCF0177DSCF0181DSCF0185DSCF0188DSCF0189DSCF0190DSCF0194DSCF0195DSCF0201DSCF0207DSCF0208DSCF0209DSCF0212DSCF0219DSCF0220DSCF0294DSCF0295DSCF0297DSCF0300DSCF0303DSCF0304DSCF0313DSCF0318DSCF0320DSCF0322DSCF0323DSCF0324DSCF0330DSCF0331DSCF0335DSCF0337DSCF0338DSCF0341DSCF0342DSCF0343DSCF0349DSCF0350DSCF0352DSCF0357DSCF0361DSCF0363DSCF0364DSCF0374DSCF0392DSCF0394DSCF0396DSCF0397DSCF0401DSCF0407DSCF0409DSCF0412DSCF0413DSCF0418DSCF0420DSCF0436DSCF0443DSCF0451DSCF0453DSCF0465DSCF0468DSCF0470DSCF0472DSCF0479DSCF0480DSCF0490DSCF0496DSCF0500DSCF0510DSCF0519DSCF0525DSCF0528DSCF0533DSCF0535DSCF0538DSCF0539DSCF0143DSCF0144

ติดต่อ สพป.สก.1