ขอเชิญเข้าร่วมอบรมมิติใหม่

สำนักการศึกษาต่อเนื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรสู่มืออาชีพ จำนวน ๓๓ หลักสูตร โดยใช้การฝึกอบรมมิติใหม่ ทริปเปิ้ลไฟฟ์โมเดล สำหรับผู้ที่เป็นข้าราชการสามารถเบิกค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัดได้ และไม่ถือเป็นวันลา ผู้สนใจสอบถามได้ที่  ๐๒ – ๕๐๔ ๗๗๑๖ – ๑๘ และ www.stou.ac.th

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ

ติดต่อเรา