ขอเชิญประกวดวาดภาพระบายสี

บริษัท อาท เคมิคัล (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญนักเรียนระดับชันประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ ร่วมประกวดวาดภาพระบายสี ในโครงการ “โลกของแมลง” ชิงทุนการศึกษาและโล่รางวัล โดยส่งรูปเข้าประกวดระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ สนใจสอบถามที่ โทร ๐๒ – ๒๘๖๗๑๑๗

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ

ติดต่อเรา