ขอเชิญส่งโครงงานวิทยาศาสตร์ชิงทุนฯ

บริษัท ทรู ขอเชิญชวนโรงเรียนที่ทำการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาที่ ๔ – ๖ ส่งโครงงานวิทยาศาสตร์ในหัวข้อ “วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต” โดยให้นักเรียนจัดทำเป็นทีม ๆ ละไม่เกิน ๓ คน ต่อ ๑ โครงงาน และ ๑ โรงเรียนไม่เกิน ๖ โครงงาน เพื่อชิงทุนการศึกษาในโครงการ “ทรูปลูกปัญญา” โรงเรียนที่สนใจให้ส่งโครงงานตั้งแต่วันนี้ ถึง ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗  ดูรายและเอียดได้ที่ www.trueplookpanya.com

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ

ติดต่อเรา