ขอเชิญรับชมการมอบรางวัลคนพิการดีเด่น

มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ขอประชาสัมพันธ์การจัดงานคัดเลือกคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และได้รับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” ครั้งที่ ๑๐  ในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์  ในการนี้มูลนิธิฯ จึงขอเชิญชวนท่านติดตามรับชมการจัดโครงการดังกล่าว ได้ที่ www.princessngarmchit.org

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ

ติดต่อเรา