ขอเชิญสมัครประกวดธิดากาสรฯ

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว ขอเชิญสาวงามที่มีอายุตั้งแต่ ๑๕ ปีขึ้นไปและมีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดสระแก้ว ไม่น้อยกว่า ๓ เดือน เข้าสมัครเข้าร่วมประกวดเป็น ธิดากาสร ประจำปี ๒๕๕๗ ซึ่งจะจัดในวันศุกร์ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนการสรกสิวิทย์ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยสามารถสมัครได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗  สอบถามโทร ๐๓๗ – ๔๒๕๐๒๙

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ